Izveidoti 500 Lietuvas pilskalnu 3D modeļu. Tā ir nosacīta puse no visiem Lietuvas teritorijā esošajiem dzelzs laikmeta pilskalniem. Veidojot 3D modeli notiek arī pilskalnu digitāla pārmērīšana. Pārmērīšana veikta, mērot pilskalnu 3D modeļus, kas veidoti, izmantojot Lidar jēldatus, kas saņemti no Lietuvas Zemes dienesta. Mērījumi veikti, izmantojot lietotni planlaufTerrain. Mērījumu laikā fiksēts pilskalna garums, platums, augstums, […]

Jau iepriekš bija skaidrs, ka ar Lietuvas dzelzs laikmeta pilskalnu 3D modeļu tik ātri neveiksies kā ar Latvijas un Igaunijas teritorijā esošajiem, taču politiskā situācija Eiropā to visu vēl vairāk apgrūtinājusi.