Izveidoti 500 Lietuvas dzelzs laikmeta pilskalnu 3D modeļi

Izveidoti 500 Lietuvas pilskalnu 3D modeļu. Tā ir nosacīta puse no visiem Lietuvas teritorijā esošajiem dzelzs laikmeta pilskalniem.

Veidojot 3D modeli notiek arī pilskalnu digitāla pārmērīšana. Pārmērīšana veikta, mērot pilskalnu 3D modeļus, kas veidoti, izmantojot Lidar jēldatus, kas saņemti no Lietuvas Zemes dienesta.

Mērījumi veikti, izmantojot lietotni planlaufTerrain. Mērījumu laikā fiksēts pilskalna garums, platums, augstums, plakuma garums un plakuma platums. Katrs mērījums fiksēts ekrānattēlā.

Mērījumu dati pašlaik pieejami faila veidā atvērto datu krātuvē, kā arī Google kartē.

Lietuvas pilskalnu 3D modeļu 360 grādu video panorāmas pieejamas YouTube kanālā.


3D modeļu dati strukturēti mapēs:

  • PlanlaufTerrain – pilskalna 3D modelis, kas atverams, izmantojot lietotni planlaufTerrain.
  • PlanlaufTerrain_mobile – pilskalna 3D modelis, kas atverams, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni planlaufTerrain.
  • Sketchfab – faili, kas izmantoti 3D modeļa importēšanai portālā sketchfab.com
  • ThreeJs – divi saspiesti HTML faili, kas atverami ar standarta interneta pārlūku, kas satur grozāmu 3D modeli ar un bez ortofoto pārklājuma. Modeļa attēlošana notiek, izmantojot ThreeJs bibliotēku.

Atgādinām, ka pašlaik uzkrātā informācija pieejama vietnēs hillforts.eu, www.latvijas-pilskalni.lv un www.senvietas.lv. Atvērto datu krātuve pieejama vietnē opendata.latvijas-pilskalni.lv. Izveidota senvietu interaktīvā karte, kur atradīsiet informāciju, kas saistīta ar senvietām arī mūsu kaimiņvalstīs.

Atvērtie dati izmantojami brīvi un bez maksas, un izmantojami saskaņā ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Atvērto datu projekts “Latvijas pilskalni” ir privāta iniciatīva un darbojas, pateicoties ziedojumiem. Projekts ieguvis Latvijas Atvērto tehnoloģiju Asociācijas (LATA) gada balvu privātajā sektorā un Jura Urtāna Dzirkaļu pilskalna balvu.