Paveikta Igaunijas pilskalnu digitāla pārmērīšana

Eiropas teritorijas pilskalnu datu bāzes veidošanas ietvaros paveikta Igaunijas dzelzs laikmeta pilskalnu digitāla pārmērīšana. Uzmērīšana veikta, mērot pilskalnu 3D modeļus, kas veidoti, izmantojot brīvpieejas Lidar jēldatus.

Mērījumi veikti, izmantojot lietotni planlaufTerrain. Mērījumu laikā fiksēts pilskalna garums, platums, augstums, plakuma garums un plakuma platums. Katrs mērījums fiksēts ekrānattēlā.

Vienlaikus ar mērījumiem, veikta arī visu Igaunijas pilskalnu 3D modeļu un ar tiem saistīto failu optimizācija. Vairums modeļu tagad ir veidoti teritorijai 500 x 500 m.

Mērījumu dati pašlaik pieejami faila veidā atvērto datu krātuvē, kā arī Google kartē.

Iepriekš jau veikta Latvijas dzelzs laikmeta pilskalnu digitāla pārmērīšana.


3D modeļu dati strukturēti mapēs:

  • PlanlaufTerrain – pilskalna 3D modelis, kas atverams, izmantojot lietotni planlaufTerrain.
  • PlanlaufTerrain_mobile – pilskalna 3D modelis, kas atverams, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni planlaufTerrain.
  • Sketchfab – faili, kas izmantoti 3D modeļa importēšanai portālā sketchfab.com
  • ThreeJs – divi saspiesti HTML faili, kas atverami ar standarta interneta pārlūku, kas satur grozāmu 3D modeli ar un bez ortofoto pārklājuma. Modeļa attēlošana notiek, izmantojot ThreeJs bibliotēku.

Atgādinām, ka pašlaik uzkrātā informācija pieejama vietnēs www.latvijas-pilskalni.lv, hillforts.eu un www.senvietas.lv. Atvērto datu krātuve pieejama vietnē opendata.latvijas-pilskalni.lv. Izveidota senvietu interaktīvā karte, kur atradīsiet informāciju, kas saistīta ar senvietām arī mūsu kaimiņvalstīs.

Atvērtie dati izmantojami brīvi un bez maksas, ko apliecina elektroniski parakstīts dokuments atvērto datu krātuvē.

Atvērto datu pilsoņzinātnes (citizen science) projekts “Latvijas pilskalni” ir privāta iniciatīva un darbojas, pateicoties ziedojumiem. Projekts ieguvis Latvijas Atvērto tehnoloģiju Asociācijas (LATA) gada balvu privātajā sektorā.