Pabeigta Latvijas pilskalnu digitāla pārmērīšana Kurzemes un Latgales novados

Pabeigta Latvijas pilskalnu digitāla pārmērīšana Kurzemes un Latgales novados.

Digitālā pārmērīšana veikta, izmērot pilskalnu digitālos 3D modeļus, kas veidoti, izmantojot brīvpieejas LiDAR datus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas Aģentūras krātuvē.

Mērījumu laikā fiksēts pilskalna augstums, platums, garums, gareniskās ass orientācija; ja ir izteikts pilskalna plakums – arī pilskalna garums un platums.

Mērījumi fiksēti attēlos, lai būtu saprotams – kur un kas mērīts 🙂

Piemērs:

Asotes pilskalna garums
Asotes pilskalna plakuma platums

Mērījumu dati pašlaik publiski pieejami tikai Google kartē https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gtTWlbcjq87-wwSrZLBezwXUrZQ&usp=sharing un datnē https://drive.google.com/drive/folders/1e5_ZakIxCeRmWshEeltyzrsap-rzs13D?usp=sharing, kā arī attēlu veidā pie attiecīgo pilskalnu datiem vietnē https://opendata.latvijas-pilskalni.lv .

Atgādinām, ka pašlaik uzkrātā informācija pieejama vietnēs www.latvijas-pilskalni.lv un www.senvietas.lv. Atvērto datu krātuve pieejama vietnē opendata.latvijas-pilskalni.lv. Izveidota senvietu interaktīvā karte, kur atradīsiet informāciju, kas saistīta ar senvietām arī mūsu kaimiņvalstīs.

Atvērto datu projekts “Latvijas pilskalni” ir privāta iniciatīva un darbojas, pateicoties ziedojumiem. Projekts ieguvis Latvijas Atvērto tehnoloģiju Asociācijas (LATA) gada balvu privātajā sektorā.