Uzsākta Igaunijas pilskalnu digitāla pārmērīšana

Eiropas dzelzs laikmeta pilskalnu datu krātuves veidošanas ietvaros uzsākta Igaunijas pilskalnu digitāla pārmērīšana.

Jau iepriekš tika izveidoti Igaunijas pilskalnu 3D modeļi, izmantojot Igaunijas Ģeoportāla brīvpieejas Lidar jēldatus.

Pārmērīšana notiek kompleksi ar 3D modeļu optimizēšanu līdzīgi kā Latvijas pilskalnu pārmērīšanas gaitā.

Mērījumu fails jau tagad ir pieejams atvērto datu krātuvē.

Pašlaik apkopotā informācija par Igauniju pieejama Google kartē. Informācija tiek papildināta.

Paralēli šiem darbiem notiek intensīvs darbs pie interneta vietnes jaunās versijas izstrādes. Jaunajā versijā vienkopus būs pieejami dati, kas tagad pieejami atsevišķi vietnēs www.latvijas-pilskalni.lv un www.senvietas.lv. Adreses objektu aprakstiem būs iepriekšējās. Vietne tiks papildināta arī ar domenu hilforts.eu, kur būs pieejama informācija par citu valstu – Igaunijas, Lietuvas, Polijas utt. pilskalniem.