Prezentēs grāmatu “Ķoniņu brīvciemi”

Rīdziniekiem un platā gala iemītniekiem grāmata “Ķoniņu brīvciemi” taps vērta un tirgota 28. septembrī 16:00, Rīgas Latviešu biedrības namā.